برگزاری کارگاه عملی رایگان، ساخت تابلوهای دکوراتیو با چوب درخت نخل

مربی کارگاه: محمد نور حسین بر

ادامه خواندن برگزاری کارگاه عملی رایگان، ساخت تابلوهای دکوراتیو با چوب درخت نخل

برگزاری کارگاه عملی تکنیک برجسته سازی و رنگ آمیزی دکوراتیو

مربی کارگاه : خالد حسین بر

ادامه خواندن برگزاری کارگاه عملی تکنیک برجسته سازی و رنگ آمیزی دکوراتیو

بازتاب نمایشگاه دانش آموزان هنرستان مهر سراوان در شبکه استانی هامون

ادامه خواندن بازتاب نمایشگاه دانش آموزان هنرستان مهر سراوان در شبکه استانی هامون

افتتاح نمایشگاه آثار دانش آموزان رشته معماری و گرافیک هنرستان فنی و حرفه ای مهر

این نمایشگاه تا پنج شنبه دایر می باشد
ساعت بازدید: عصر ها از ساعت ۱۶ الی ۲۰

ادامه خواندن افتتاح نمایشگاه آثار دانش آموزان رشته معماری و گرافیک هنرستان فنی و حرفه ای مهر