اهدای گواهی پایان دوره هنرجویان آموزش موسیقی

مدرس : بهزاد بزرگزاده

ادامه خواندن اهدای گواهی پایان دوره هنرجویان آموزش موسیقی

تحلیل و نقد کتاب بادبادک باز

نویسنده: خالد حسینی
گوینده و تحلیل گر: سرکار خانم مرضیه دهقان
دانشجوی تربیت معلم و از هنرآموزان ادبیات داستان نویسی نگارخانه هنرهای معاصر سراوان شهرستان سراوان

تحلیل و نقد رمان پیرمرد و دریا اثر جاودان ارنست همینگوی


گوینده و تحلیل گر: سرکار خانم حفصه چاکری  (سیما) آموزگار و از هنرآموزان ادبیات داستان نویسی نگارخانه هنرهای معاصر شهرستان سراوان.