ویدیو نشست بررسی مفهوم زبان و آسیب شناسی زبان بلوچی

افراد به ترتیب گفتگو :

داریوش آشوری
زاهد آرام
عمران امراء 
کیانا دهواری
احسان بارانزهی
محمد بارانزهی
یاسین برفروشان
رضوانه کریمزاده
حمیرا ملکزاده

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.