ارائه سازه های زباله ای توسط هنرجویان

نمایشگاه زباله در محل نگارخانه هنرهای معاصر سراوان

ارائه دهندگان:
اسراء ملک زاده
کیانا امراء
 کیمیا بزرگزاده
عطیه حسین بر
 اسراء ارباب
فائزه ملازهی 
 سلما محتاج زهی
  رمیصا بارانزهی
ترنم پارسه
سنا ریگی نژاد
مبینا حسین بر
یسرا کلیم
  کیانا میرکزهی 
 زهرا بادپا 
 فاطمه کهن کریمی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *