ویدیو نشست بررسی مفهوم مرگ

افراد به ترتیب گفتگو:

یاسین برفروشان

خانم رئیسی

خانم سپاهی

رضوانه کریمزاده

سمانه بزرگزاده

رضا درزاده

بهروز بردبار

آقای بارانزهی

بهروز ملازهی

کیانا دهواری

آقای دهقان

خانم بلوچزهی

آقای کرد

آقای رئیسی

آقای حسین بر

طیب ملازهی

صلاح الدین امراء

عمران امراء

عالم بزرگزاده

احمد حسین زهی

زاهد آرام

رسول بخش حسین بر

محمد حسن پور

عارف خدابنده

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *