ویدیو نشست بررسی مفهوم امید

 افراد به ترتیب گفتگو :

ارائه اثر توسط خانم بزرگزاده
آقای حسین زهی
آقای برفروشان
عارف خدابنده (ارائه آثار آقای برفروشان)
خانم بلوچزهی
خانم دهواری
خانم ندرت زهی
آقای امرا
بنیامین خدابنده
خانم رئیسی
عارف ملازهی
طیب ملازهی
آقای بردبار
خانم داشاد
آقای کرد
خانم ملوک زهی
خانم کریمی
آقای آرام
اجرا و ارائه نمایش توسط آقای شادزهی
آقای حسین بر
خانم کریمزاده
عارف خدابنده

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *