شروع دوره آموزش طراحی – مهر ماه ۱۴۰۲

مدرس : بهروز بردبار

ادامه خواندن شروع دوره آموزش طراحی – مهر ماه ۱۴۰۲

فایل صوتی قسمتی از کارگاه آموزشی بررسی تعاریف، ایده ها و پروژه های قوم نگاری و عکاسی خیابانی

مدرس کارگاه : عارف خدابنده

لینک وبلاگ مطالعه کتاب اطلس جهانی عکاسی خیابانی در گفتگوها:

https://arefkhodabandeh.wordpress.com

لینک آرشیو آنلاین در گفتگو ها

https://digitalmongolia.org

برگزاری کارگاه آموزشی بررسی تعاریف، ایده ها و پروژه های قوم نگاری و عکاسی خیابانی

مدرس : عارف خدابنده
1402.05.18

ادامه خواندن برگزاری کارگاه آموزشی بررسی تعاریف، ایده ها و پروژه های قوم نگاری و عکاسی خیابانی