افتتاح مرکز پژوهش های فرهنگی و‌ هنری نگارخانه هنرهای معاصر سراوان

قبول مسئولیت این بخش توسط جناب زاهد آرام
ادامه خواندن افتتاح مرکز پژوهش های فرهنگی و‌ هنری نگارخانه هنرهای معاصر سراوان