فایل صوتی قسمتی از کارگاه آموزشی بررسی تعاریف، ایده ها و پروژه های قوم نگاری و عکاسی خیابانی

مدرس کارگاه : عارف خدابنده

لینک وبلاگ مطالعه کتاب اطلس جهانی عکاسی خیابانی در گفتگوها:

https://arefkhodabandeh.wordpress.com

لینک آرشیو آنلاین در گفتگو ها

https://digitalmongolia.org

برگزاری کارگاه آموزشی بررسی تعاریف، ایده ها و پروژه های قوم نگاری و عکاسی خیابانی

مدرس : عارف خدابنده
1402.05.18

ادامه خواندن برگزاری کارگاه آموزشی بررسی تعاریف، ایده ها و پروژه های قوم نگاری و عکاسی خیابانی

دوره آموزش زبان انگلیسی

ویژه نوجوانان ۱۰ تا ۱۴ سال

مدرس : مریم سپاهیان

– این دوره در دو گروه هشت نفره، از هفتم مرداد ماه (شنبه هفته آینده)، در شانزده جلسه، همه روزه به جز روزهای پنجشنبه و جمعه آغاز خواهد شد.

ادامه خواندن دوره آموزش زبان انگلیسی