اکران‌ خصوصی فیلم‌ کوتاه “زیبا” در محل نگارخانه هنرهای معاصر سراوان

ادامه خواندن اکران‌ خصوصی فیلم‌ کوتاه “زیبا” در محل نگارخانه هنرهای معاصر سراوان