برگزاری کارگاه های خوشنویسی و تذهیب

با حضور ارزشمند استاد پیران و استاد آرین نژاد در محل نگارخانه ی هنرهای معاصر نگاران سراوان. در این کارگاه ها، تکنیک های رنگ آمیزی و ابر و باد سازی کاغذ ، پرس کاغذ و قطاعی، آسیب شناسی آموزش خط تحریری در مدارس ابتدایی و … آموزش داده شدند.

ادامه خواندن برگزاری کارگاه های خوشنویسی و تذهیب