افتتاح نمایشگاه انفرادی آثار خوشنویسی آقای عبدالصمد اربابی

۳ تیرماه لغایت ۳ مردادماه ۱۴۰۳
ساعات بازدید : ۱۸ الی ۲۰
آدرس: سیستان و بلوچستان – سراوان – بلوار معلم – نگارخانه سراوان

ادامه خواندن افتتاح نمایشگاه انفرادی آثار خوشنویسی آقای عبدالصمد اربابی

نمایشگاه انفرادی آثار خوشنویسی آقای عبدالصمد اربابی

۳ تیرماه لغایت ۳ مردادماه ۱۴۰۳
ساعات بازدید : ۱۸ الی ۲۰
آدرس: سیستان و بلوچستان – سراوان – بلوار معلم – نگارخانه سراوان

برگزاری کارگاه های خوشنویسی و تذهیب

با حضور ارزشمند استاد پیران و استاد آرین نژاد در محل نگارخانه ی هنرهای معاصر نگاران سراوان. در این کارگاه ها، تکنیک های رنگ آمیزی و ابر و باد سازی کاغذ ، پرس کاغذ و قطاعی، آسیب شناسی آموزش خط تحریری در مدارس ابتدایی و … آموزش داده شدند.

ادامه خواندن برگزاری کارگاه های خوشنویسی و تذهیب

قدردانی از زحمات استاد عبدالرحمن جنگی زهی در زمینه هنر خوشنویسی

ادامه خواندن قدردانی از زحمات استاد عبدالرحمن جنگی زهی در زمینه هنر خوشنویسی

افتتاح نمایشگاه گروهی آثار خوشنویسی در نگارخانه سراوان

ادامه خواندن افتتاح نمایشگاه گروهی آثار خوشنویسی در نگارخانه سراوان