شروع دوره آموزش طراحی – مهر ماه ۱۴۰۲

مدرس : بهروز بردبار

ادامه خواندن شروع دوره آموزش طراحی – مهر ماه ۱۴۰۲

کارگاه طراحی آزاد

چهارشنبه ها ساعت ۱۷ الی ۱۹

این کارگاه، فرصت و دعوتی است از اساتید، هنرجویان و علاقه مندان به طراحی که باهم آشنا و در کنار هم کار و از هم بیاموزند. شرکت در کارگاه ها برای همه آزاد و رایگان است.

بازتاب دومین جشنواره طراحی و نقاشی ازم در شبکه استانی هامون

سایت تیوا – دقایق ۱۳ تا ۱۵ – بخش خبر ساعت ۲۰ – شبکه استانی هامون