کارگاه طراحی آزاد

چهارشنبه ها ساعت ۱۷ الی ۱۹

این کارگاه، فرصت و دعوتی است از اساتید، هنرجویان و علاقه مندان به طراحی که باهم آشنا و در کنار هم کار و از هم بیاموزند. شرکت در کارگاه ها برای همه آزاد و رایگان است.