برگزاری کارگاه های خوشنویسی و تذهیب

با حضور ارزشمند استاد پیران و استاد آرین نژاد در محل نگارخانه ی هنرهای معاصر نگاران سراوان. در این کارگاه ها، تکنیک های رنگ آمیزی و ابر و باد سازی کاغذ ، پرس کاغذ و قطاعی، آسیب شناسی آموزش خط تحریری در مدارس ابتدایی و … آموزش داده شدند.

ادامه خواندن برگزاری کارگاه های خوشنویسی و تذهیب

برگزاری کارگاه آموزشی شناخت موسیقی و آواز

مربی کارگاه: بهزاد بزرگزاده


ادامه خواندن برگزاری کارگاه آموزشی شناخت موسیقی و آواز

برگزاری کارگاه عملی رایگان، ساخت تابلوهای دکوراتیو با چوب درخت نخل

مربی کارگاه: محمد نور حسین بر

ادامه خواندن برگزاری کارگاه عملی رایگان، ساخت تابلوهای دکوراتیو با چوب درخت نخل