ویدیو شب شعر به مناسبت روز جهانی زبان مادری

در محل نگارخانه سراوان

افراد به ترتیب شعر خوانی و گفتگو:

ادامه خواندن  ویدیو شب شعر به مناسبت روز جهانی زبان مادری

شب شعر به مناسبت روز جهانی زبان مادری (14)

کارگروه زبان و ادبیات نگارخانه

ادامه خواندن شب شعر به مناسبت روز جهانی زبان مادری (14)

ویدیو گفتگو با پیمانه ملازهی پیرامون تجربیات و اهمیت داستان نویسی

مشاهده ویدیو در آپارات


مشاهده ویدیو در یوتیوب

ادامه خواندن ویدیو گفتگو با پیمانه ملازهی پیرامون تجربیات و اهمیت داستان نویسی

گفتگو با پیمانه ملازهی پیرامون تجربیات و اهمیت داستان نویسی

ادامه خواندن گفتگو با پیمانه ملازهی پیرامون تجربیات و اهمیت داستان نویسی

ویدیو نشست با موضوع : تجربیات آموزش هنر در مدارس !

افراد به ترتیب گفتگو :

ادامه خواندن ویدیو نشست با موضوع : تجربیات آموزش هنر در مدارس !