برگزاری کارگاه آموزشی عکاسی با موبایل و اولین کارگاه حجم طرح بچه های خورشید

این طرح توسط موسسه ی هنری هنروران فام سراوان و نگارخانه ی هنرهای معاصر نگاران سراوان با هدف غنی کردن اوقات فراغت کودکان، پرورش خلاقیت و کاهش آسیب های اجتماعی در مناطق داخل و اطراف شهر درحال اجرا می باشد که تاکنون در مناطق زنگیان، محمدی، دزک و دبیرستان های شهریار و شریعتی اجرا شده است.

ادامه خواندن برگزاری کارگاه آموزشی عکاسی با موبایل و اولین کارگاه حجم طرح بچه های خورشید