فایل های مرتبط با نشست پنجشنبه

کتابچه های منشور حقوق شهروندی – قانون مدنی – قانون اساسی – قوانین آیین دادرسی کیفری – قانون مجازات اسلامی و اعلامیه جهانی حقوق بشر جهت مطالعه قرار داده شدند.

ادامه خواندن فایل های مرتبط با نشست پنجشنبه