تحلیل و نقد کتاب بادبادک باز

گوینده و تحلیل گر: سرکار خانم مرضیه دهقان
دانشجوی تربیت معلم و از هنرآموزان ادبیات داستان نویسی نگارخانه هنرهای معاصر سراوان.

تحلیل و نقد رمان شازده کوچولو

گوینده و تحلیل گر: مرضیه چاکری
از هنرآموزان ادبیات داستان نویسی نگارخانه هنرهای معاصر شهرستان سراوان.

فراخوان ارائه اثر با موضوع درخت

آدرس : سراوان – بلوار معلم – مجتمع فرهنگی و هنری – نگارخانه هنرهای معاصر نگاران