برگزاری کارگاه آموزشی شناخت موسیقی و آواز

مربی کارگاه: بهزاد بزرگزاده


ادامه خواندن برگزاری کارگاه آموزشی شناخت موسیقی و آواز

افتتاح نمایشگاه آثار دانش آموزان رشته معماری و گرافیک هنرستان فنی و حرفه ای مهر

این نمایشگاه تا پنج شنبه دایر می باشد
ساعت بازدید: عصر ها از ساعت ۱۶ الی ۲۰

ادامه خواندن افتتاح نمایشگاه آثار دانش آموزان رشته معماری و گرافیک هنرستان فنی و حرفه ای مهر