ویدیو شب شعر به مناسبت روز جهانی زبان مادری

در محل نگارخانه سراوان

افراد به ترتیب شعر خوانی و گفتگو:

ادامه خواندن  ویدیو شب شعر به مناسبت روز جهانی زبان مادری

شب شعر به مناسبت روز جهانی زبان مادری (14)

کارگروه زبان و ادبیات نگارخانه

ادامه خواندن شب شعر به مناسبت روز جهانی زبان مادری (14)