ویدیو شب شعر به مناسبت روز جهانی زبان مادری

در محل نگارخانه سراوان

افراد به ترتیب شعر خوانی و گفتگو:

ادامه خواندن  ویدیو شب شعر به مناسبت روز جهانی زبان مادری