نمایشگاه و تجلیل از نفرات برتر مسابقه نقاشی ایمنی بیمار

مسابقه و نمایشگاه نقاشی با موضوع ایمنی بیمار با همکاری
نگارخانه سراوان، دفتر ریاست بیمارستان رازی و دفتر ایمنی بیمار بیمارستان رازی 
در محل بیمارستان رازی برگزار گردید.

ادامه خواندن نمایشگاه و تجلیل از نفرات برتر مسابقه نقاشی ایمنی بیمار

جمع آوری کیسه های پلاستیکی رها شده (۲۲)

فراخوان پنجشنبه ها، فراخوانی برای کار گروهی توسط شهروندان است.

ادامه خواندن جمع آوری کیسه های پلاستیکی رها شده (۲۲)

مسابقه نقاشی و خاطره نویسی

به مناسبت روز ایمنی بیمار
بیمارستان رازی سراوان با همکاری نگارخانه سراوان

ادامه خواندن مسابقه نقاشی و خاطره نویسی