برگزاری نشست خلاقیت در پرداخت به یک ایده

در محل نگارخانه هنرهای معاصر نگاران سراوان، در این نشست هنرمندان و شهروندان در مدیوم های مختلف مثال هایی از ایده ها ، تجربه های شخصی و پرداخت های متفاوت به یک ایده ارائه کردند.

ادامه خواندن برگزاری نشست خلاقیت در پرداخت به یک ایده