نمایشگاه و تجلیل از نفرات برتر مسابقه نقاشی ایمنی بیمار

مسابقه و نمایشگاه نقاشی با موضوع ایمنی بیمار با همکاری
نگارخانه سراوان، دفتر ریاست بیمارستان رازی و دفتر ایمنی بیمار بیمارستان رازی 
در محل بیمارستان رازی برگزار گردید.

ادامه خواندن نمایشگاه و تجلیل از نفرات برتر مسابقه نقاشی ایمنی بیمار

مسابقه نقاشی و خاطره نویسی

به مناسبت روز ایمنی بیمار
بیمارستان رازی سراوان با همکاری نگارخانه سراوان

ادامه خواندن مسابقه نقاشی و خاطره نویسی