برگزاری نمایشگاه فروش آثار هنرمندان شهرستان سراوان

ادامه خواندن برگزاری نمایشگاه فروش آثار هنرمندان شهرستان سراوان

شروع دوره آموزش طراحی – مهر ماه ۱۴۰۲

مدرس : بهروز بردبار

ادامه خواندن شروع دوره آموزش طراحی – مهر ماه ۱۴۰۲

جمع آوری کیسه های پلاستیکی رها شده (۲۲)

فراخوان پنجشنبه ها، فراخوانی برای کار گروهی توسط شهروندان است.

ادامه خواندن جمع آوری کیسه های پلاستیکی رها شده (۲۲)