جمع آوری کیسه های پلاستیکی رها شده (۲۲)

فراخوان پنجشنبه ها، فراخوانی برای کار گروهی توسط شهروندان است.

ادامه خواندن جمع آوری کیسه های پلاستیکی رها شده (۲۲)

مسابقه نقاشی و خاطره نویسی

به مناسبت روز ایمنی بیمار
بیمارستان رازی سراوان با همکاری نگارخانه سراوان

ادامه خواندن مسابقه نقاشی و خاطره نویسی