جمع آوری کیسه های پلاستیکی رها شده (۲۰)

فراخوان پنجشنبه ها ، فراخوانی برای کار گروهی توسط شهروندان است. شما اگر به هر دلیلی نمی توانید حضور داشته باشید، می توانید جهت فرهنگ سازی، پلاستیک های محله، اطراف خانه یا اطراف محل کار خودتون رو جمع کنید و اگر دوست داشتید یک عکس هم بگیرید و برای ما بفرستید.

جمع آوری کیسه های پلاستیکی رها شده (۱۹)

فراخوان پنجشنبه ها ، فراخوانی برای کار گروهی است. شما اگر به هر دلیلی نمی توانید حضور داشته باشید، می توانید جهت فرهنگ سازی، پلاستیک های محله، اطراف خانه یا اطراف محل کار خودتون رو جمع کنید و برامون عکس بفرستید.

ادامه خواندن جمع آوری کیسه های پلاستیکی رها شده (۱۹)